Keresés

12. Szent László Napok: elrajtolt a június 24–30. között zajló Határtalan fesztivál

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Boldogasszony tenyerén című előadásával rajtolt el hétfőn hivatalosan is a 12. Szent László Napok. A nagyváradi Szigligeti Színházban megtartott nyitógálán a Boldogasszony tisztelet átöröklődött formáit a kultikus eredetű körtáncok formavilágával, archaikus népi imákkal, népénekekkel, szülés/születés és a lakodalmi asszonnyá avatás szokásaival szemléltető előadás előtt a szervezők és vendégeik köszöntötték az egybegyűlteket.

Zatykó Gyula főszervező beszédében kiemelte, hogy ez már a 12. Szent László Napok, vagyis azok, akik a kezdetekben még a Rhédey-kertben (ma Bălcescu-park) megtartott két első fesztiválon „a gyermekprogramokon örvendeztek”, ma már a nagykoncerteken csápolnak.

„Hiszem azt, hogy munkánkkal sikerült hidat építenünk Nagyvárad különböző nemzetiségű lakosai között” – húzta alá a főszervező, aki szerint a városalapító lovagkirály nevét viselő kulturális fesztivál „hozzájárult ahhoz, hogy az itt élők megismerjék és elfogadják Szent László személyét, munkásságát, és úgy tekintsen rá mindenki, mint városalapítónkra”.

A főszervező kiemelte: a Szent László Napoknak az évek során sikerült a régió kiemelkedő rendezvényévé válnia. „Más szóval határtalanná. Hiszen ez a fesztivál határtalan mind térben, mind érzésekben” – tette hozzá, utalva, hogy az eseménysorozat idei mottója a „Határtalan fesztivál”.

„Legyen ez a hét Szent László királyunk és a nagyváradi közösség szép ünnepe, mi ehhez próbálunk meg keretet adni, tehetségünk és lehetőségeink szerint feltölteni eseményekkel. Azt kívánom, hogy érezzük határtalanul jól magunkat” – zárta beszédét Zatykó Gyula.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár nem tudott személyesen jelen lenni a nyitógálán, üzenetét Demeter Katalin kolozsvári konzul tolmácsolta. „Az, hogy a Szent László Napok elérte a 12. alkalmat, azt mutatja, hogy a rendezvény immáron az itt élők életének részévé vált, egyúttal ez a pár nap alkalmat ad arra is, hogy felidézzük a lovagkirály alakját” – fogalmazott a politikus, aláhúzva: „Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy megőrizze a Szent László életművében is szilárdan gyökerező magyarság önazonosságát”.

„Akárcsak a fesztivál, a mi munkánk is határtalan; a határokat és a nemzetek szuverenitását tiszteletben tartva. A határtalanság jó abban az értelemben, amikor az egyes országok a határaikon kívül élő nemzeti közösségekkel tudják tartani, erősíteni a kapcsolatot, és együtt tudnak munkálkodni a nemzeti identitás megőrzésén. A határtalanság rossz akkor, amikor a nemzetek határainak és ezzel öntudatának is a lebontásával fenyeget. Magyarország Kormánya abban érdekelt, hogy a határinkat és magyarságunkat védjük, de nemzeti közösségeinket határtalanul segítsük.

Köszönet azért a szervezőknek, különösen Zatykó Gyula főszervező úrnak, valamint a Szent László Egyesület tagjainak, segítőinek, Varga Korpos Dalma elnök asszonynak, hogy a jó értelemben vett határtalanságot munkálják és a nemzeti összetartozás érzését és tudatát erősítik a térség legnagyobb kulturális fesztiválján. Kívánom, hogy törekvésük idén is beteljesítse a hozzá fűzött reményeket!” – üzente Szilágyi Péter.

Szent László alakját, nagyságát, történelmi jelentőségét járta körül Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének ünnepi köszöntője is. „Megfogyatkozásunk és tömeges elvándorlásunk mostani ínséges korszakában Szent László legendáiból az emberiség valamennyi létkérdése példázatosan visszaköszön. (…) Isten sokrétű, gazdag áldását visszhangozzák Szent László uralkodása, tettei és csodái, melyek méltán ébresztik fel bennünk, mai magyarokban a vágyat egy ilyen király, egy ilyen társadalom és egy ilyen korszak iránt, mely újból magasra emelhetné a nemzetet s benne romlásnak indult Erdélyünket és jobb sorsra érdemes Váradunkat. A szent király példája minden időben helytállásra indít bennünket szükségben, veszedelemben, próbatételeinkben, és reményteli imádságra nyitja ajkunkat: »Én Uram, Istenem! / Könyörülj, könyörülj veszendő népemen!« (Arany János).

Végezetre, Testvéreim, egy olyan veszélyre és kihívásra irányítja rá a figyelmünket szent királyunk, mely nem külső ellenséggel szembeni harcos kiállásról, hanem belülről emésztő ellenségről s az ellene való vértelen küzdelemről szól. Jelenkorunkat éppen ez az alattomos harcmodor jellemzi: a tévtanok, a kísértések, a tudatmódosítás, a manipuláció és a propaganda kiterjedt eszköztára, melyek hitünk és lelkiismereti szabadságunk föladására, keresztyéni és nemzeti hovatartozásunk, gyökereink és hagyományaink megtagadására igyekeznek rávenni bennünket. Ezen veszedelemmel és kísértésekkel szemben a szellemi önvédelem eszközéhez kell folyamodnunk, melynek legfőbb eleme a keresztyén hitvédelem” – fogalmazott Tőkés László.

Antonia Nica, Nagyvárad alpolgármestere köszöntőjének középpontjában is Szent László állt, aki – mint fogalmazott – lerakta e város legendás alapjait, illetve „egy olyan világ alapjait, amelynek ma sürgősen vissza kell térnie a gyökereihez, az értékeihez és elveihez, mindezt olyan időkben, amikor úgy tűnik, egyesek ragaszkodnak ahhoz, hogy eltévelyedjenek”.

„Minden, ami a múltban jó és építő volt, töltse be ma is a célját mindenki jólétére, boldogságára és reménységére. Növekedjenek az erények, és apadjanak a rosszak” – kívánta az elöljáró. „Köszönjük, László király! Köszönjük, Szent László” – zárta magyarul beszédét Antonia Nica.

Csomortányi Istvánt, az Erdélyi Magyar Szövetség ügyvezető elnőke ezúttal Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnökének tanácsosaként szólt az egybegyűltekhez, emlékeztetve, hogy a megyei közgyűlés is támogatja a fesztivál megszervezését. Beszédében Csomortányi a Szent László Napok jelentőségét hangsúlyozta, kezdve azzal, hogy a Szent László Egyesület által útjára indított fesztiválnak köszönhetően ma már nem csak a „vársáncbeli középszerű állapotokkal” kell beérnie a magyarságnak, hanem nívós események között válogathat. Véleménye szerint a Szent László Napok egyik legnagyobb érdeme ugyanakkor az, hogy megismertette az itt élőkkel Szent László kultuszát. „Szent László király elsősorban összeköt, sőt kizárólag összeköt” – hangsúlyozta a politikus. A szervezőknek határtalan kitartást kívánt, az egybegyűlteknek pedig azt, hogy „legyen a következő időszak a határtalan jókedv, a szellemi és lelki gyarapodás időszaka”.

Végezetül Varga Korpos Dalma, a számos kulturális és tudományos esemény mellett a Szent László Napokat szervező Szent László Egyesület elnöke és Zatykó Gyula főszervező kitüntette Tötős Zsuzsát, Vasadi Jutkát és Agyagási Ernőt a Szent László Napok megszervezésében évről évre nyújtott lelkes segítségéért, posztumusz elismerésben részesült a tavalyi Szent László Napok óta elhunyt Tanai Magdolna szervezőnek és Farkas László önkéntesnek.

Részletek a fesztivál programjairól a Szent László Napok honlapján, Facebook- és Instagram-oldalán.

A 2024. június 24–30. között zajló 12. Szent László Napok főtámogatója az OTP Bank Románia, főtámogató intézményei a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a MOL–Új Európa Alapítvány, a Bihar Megyei Tanács és Nagyvárad polgármesteri hivatala.

Bejegyzés megosztása
Facebook
Email