magyarremete_k

Szent László ábrázolás Bihar megyében

Bihar megyében más régiókhoz képest művészettörténetileg kevés Szent László ábrázolás van. Ezen kevés helyek közzé tartozik például a magyarremetei templom, derült ki Emődi Tamás építész és Lángi József restaurátor pénteki előadásából, ami az 5. Szent László napok keretében hangzott el.

Történeti keretbe Emődi Tamás foglalta a belényesi vidéket és Magyarremetét, amely már a 70-es években is kutatás tárgyát képezte: történészek végeztek feltárást a településen. A falképeket, pontosabban azok egy kis töredékét már 1927-ben feltárták és az akkori technológiák alapján már megpróbálták konzerválni, láthatóvá tenni. Az azóta eltelt időkben a templom régészeti kutatások helyszínévé is lett, és 2005–2009. között kívül-belül felújították, megtartva középkori jellegét. Terveik szerint a jövőben a feltárt falképek teljes restaurálása következik, amint arra megfelelő forrást találnak.​