IMG_9362_SZLN_2017_24_Magyarorszag_Vedelmezoje_MolnarF

Középpontban Szent László

A Szent László Napok szombati napján a Magyar Polgári Egyesület szervezésében több előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens A keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezője: Szent László című délelőtti előadásában történeti áttekintést adott Szent László életének fontosabb eseményeiről, a lovagkirály jelleméről és a halála utáni Szent László-kultusz kialakulásáról. Az előadó több alkalommal is párhuzamba állította Szent László külpolitikáját, az ország megszilárdításáért foganatosított törvényeit, a mai magyar külpolitikával, illetve törvénykezéssel.

A délelőtt második tervezett előadója, dr. Fodor János, aki Szent László templomok a Kárpát-medencében című könyvbemutatóját tartotta volna meg, sajnos egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni, de előadását bemutatta a kötet előszavának írója, Szőcs Zoltán író, szerkesztő. A könyvbemutatón arról a hiánypótló kötetről volt szó, amely a Kárpát-medencében Szent Lászlóról elnevezett 191 templomot, kápolnát mutatja be.

Délután került sor dr. habil Pálfi György antropológus, tanszékvezető, egyetemi docens (Szeged Egyetem, Embertani Tanszék) előadására. A professzor arról a kutatásról tartott előadást, amelyet 2011 szeptemberében végeztek Győrben, amikor is a győri bazilika Héderváry-kápolnájában őrzött Szent László-hermát felnyitották, és a benne lévő koponyán természettudományos vizsgálatokat és méréseket végeztek. A kutatásban számos szakember vett részt, majd a vizsgálatok után elkészült Szent László királyunk arcrekonstrukciója is.

 

IMG_0436_SZLN_2017_24_Koponyaereklye_Vizsgalatai_MolnarF-(1)

Ugyancsak ehhez az előadáshoz kapcsolódott Kristóf Lilla Alida antropológus, paleoradiológus, muzeológus előadása. Kristóf Lilla Alida volt az, aki a Szent László-koponyaereklye kutatását koordinálta. Ebből a kutatásból mára egy kötet is született, amit az előadáson be is mutatott. Az igényes kivitelű, sok fotót tartalmazó kötet a Szent király, lovagkirály – A Szent László-herma és a koponyaereklye vizsgálatai címet viseli. A kötetben nem csak a konkrét tudományos vizsgálatról olvashatunk, hanem például középkori pénzekről, a herma ötvösművészeti leírásáról, vagy éppen Szent László kultuszáról.